Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (7), شماره (7), سال (2017-2) , صفحات (173-195)

عنوان : ( بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , آزاده فسنقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه زبان نه تنها مهمترین ابزار ارتباطی، بلکه به­مثابه­ هسته اصلی و شکل دهنده­ی فرهنگ محسوب می­شود. چگونگی ارتباط میان زبان و فرهنگ و تأثیر متقابل آن دو در برقراری ارتباط بین کاربران زبان با فرهنگ­های متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است. با توجه به نقش مهم و اساسی فرهنگ در برقراری ارتباطات بینافرهنگی، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی این رابطه­ی دوسویه­ی در امر ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بپردازد. برای تحقق این هدف، ابتدا به معرفی پیشینه و کارهای انجام شده در این زمینه پرداخته خواهد شد. آن­گاه ضمن تبیین مبانی نظری رابطه­ی متقابل زبان و فرهنگ، نقش اساسی شناخت و درک مؤلفه­ های فرهنگی در برقراری ارتباط مؤثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای این منظور، یکی از متغیرهای فرهنگی مؤثر در ارتباطات میان­فرهنگی یعنی تعاملات کلامی در دو فرهنگ فارسی و فرانسه بر اساس نظریه­ی کنش گفتاری آستین مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته، با ارائه­ی مثال­های مختلف، کاربردها، تفاوت­ها و تشابهات این متغیر فرهنگی در هر دو محیط کلامی تبیین می­شود. نتایج این تحقیق حاکی از ضرورت توجه به تفاوت­های فرهنگی به­منظور جلوگیری از بروز برخی از سوء برداشت­ها و برداشت­های غلط حین برقراری ارتباط کاربران زبان با فرهنگ­های فرانسه و فارسی است.

کلمات کلیدی

آموزش زبان؛ متغیرهای فرهنگی؛ تعامل کلامی؛ ارتباط مؤثر؛ زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056652,
author = {فارسیان, محمدرضا and آزاده فسنقری},
title = {بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {7},
month = {February},
issn = {2322-3081},
pages = {173--195},
numpages = {22},
keywords = {آموزش زبان؛ متغیرهای فرهنگی؛ تعامل کلامی؛ ارتباط مؤثر؛ زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی
%A فارسیان, محمدرضا
%A آزاده فسنقری
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2017

[Download]