جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-8) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF )

نویسندگان: مهران همدم جو , علیرضا راشکی , رضا جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان به-حساب می آید. این پدیده از نظر زیست محیطی و تاثیر بر سلامتی اهمیت داشته و نقش مهمی در تشکیل لس ها و فرآیند های ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می کند. منطقه شهداد به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با بیابان لوت در معرض پدیده گرد و غبار بیابانی قرار دارد. از این رو شناخت خصوصیات گرد و غبار این منطقه می تواند جهت مقابله با کاهش اثرات زیانبار پدیده گرد و غبار مفید واقع شود. این مقاله برای اولین بار خصوصیات شیمیایی گرد و غبار شهداد را توسط نمونه گرد و غبار جمع آوری شده در پنج ایستگاه واقع در منطقه شهداد در بهار و تابستان 1392 مورد آزمایش قرار داده است. بعلاوه سه نمونه خاک سطحی از عمق 5-0 سانتی متری سطح زمین از نقاط مختلف منطقه نیز جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز XRF نمونه های گرد و غبار و خاک منطقه، SiO2، LOI، CaO، Al2O3، Fe2O3، Na2O و MgO را به عنوان ترکیب اکسیدهای مهم منطقه معرفی کرد. ایستگاه D واقع در بخش مرکزی شهداد، به علت فاصله داشتن از منطقه غبار خیز شرق شهداد، نسبت به دیگر ایستگاه ها کمتر تحت تاثیر طوفان های گرد و غبار قرار می گیرد؛ از این رو ترکیب عنصری متفاوتی با دیگر ایستگاه ها دارد. Sr و Ba مقدار قابل توجهی از عناصر کمیاب را در بین نمونه ها به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی فاکتور غنی سازی نشان می دهد که گرد و غبار رسوب کرده در تمامی ایستگاه ها به غیر ایستگاه D منشاء طبیعی دارد.

کلمات کلیدی

گرد و غبار بیابان; آنالیز XRF; فاکتور غنی سازی; شهداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056655,
author = {مهران همدم جو and راشکی, علیرضا and رضا جعفری},
title = {بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {August},
issn = {2322-1682},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {گرد و غبار بیابان; آنالیز XRF; فاکتور غنی سازی; شهداد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
%A مهران همدم جو
%A راشکی, علیرضا
%A رضا جعفری
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2015

[Download]