اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2016-05-14

عنوان : ( طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون )

نویسندگان: راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از طریق مدلهای تحلیل پوششی داده¬ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد می باشد. استفاده از مدلهای کلاسیک تحلیل پوششی داده¬ها دارای محدودیتهایی می باشد. در این تحقیق سعی شده است بر برخی از این محدودیتها غلبه شود. بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها برای واحدهایی همگن می باشد که در ساختاری سلسله مراتبی قرار دارند و همچنین شاخصهای ارزیابی دارای اهمیتهای متفاوتی می باشند. بدین منظور ابتدا مدل تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون فرموله و در ادامه برای یک مورد مطالعه اجرا و نتایج تحلیل می شود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی, واحدهای ارزیابی شونده سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056677,
author = {میرنژاد, راضیه and پویا, علیرضا and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی، واحدهای ارزیابی شونده سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون
%A میرنژاد, راضیه
%A پویا, علیرضا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2016

[Download]