مهندسی عمران مدرس, دوره (17), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (157-167)

عنوان : ( بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها )

نویسندگان: یاسر علوی نیا , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش‌های بهینه‌سازی توپولوژی قادرند طرح‌هایی را با بهترین طرح سازه برای عملکردهای سازه‌ای مورد نیاز پیدا کنند. یکی از این روش‌ها، بهینه‌سازی تکاملی سازه‌هاست. بهینه‌سازی ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ سازه‌ها ﺑه معنای ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﺩ ناﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ است به طوری که ﻧﺘﺎﻳﺞ به دست آمده ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺡ ﺑﻬﻴﻦ ﭘﻴﺶ می‌روند. بهینه‌سازی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ سازه‌ها ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ دو جهتی ﺷﮑﻞ بهبودیافته‌ی ﺭﻭﺵ بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﺎﻥ، قابلیت ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ. تاکنون ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ بهینه‌سازی انجام‌شده ﺍﺳﺖ. در این پژوهش مسئله بهینه‌سازی با معیار سفتی برای سازه‌های غیرخطی هندسی، غیرخطی وابسته به ماده و ترکیب غیرخطی هندسی و مادی انجام‌شده است. برای اثبات صحت و کارایی الگوریتم، عمل بهینه‌سازی روی چند سازه در دو حالت خطی و غیرخطی انجام‌شده و نتیجه‌های به دست آمده با طرح‌های بهین پیشنهادشده با استفاده از روش‌های دیگر مقایسه شده است. شکل بهین در دو حالت خطی و غیرخطی به طور محسوسی متفاوت و برای تحلیل غیرخطی نامتقارن به دست می‌آید. زمان اجرای برنامه در حالات غیرخطی بیشتر از حالت خطی است ولی با تحلیل غیرخطی سازه‌ها یک طرح بهین با سفتی بیشتر به دست می‌آید. در ادامه به تحلیل خطی و غیرخطی در بهینه‌سازی شکل سازه‌ها پرداخته‌شده است. هدف پیدا کردن بهترین شکل فیلت و حفره است به گونه‌ای که تنش بیشینه به کمترین مقدار خود برسد. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها توانایی خوبی در بهینه‌سازی شکل فیلت‌ها در سازه‌های غیرخطی دارد.

کلمات کلیدی

, بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها, تحلیل غیرخطی, بهینه‌سازی شکل, بیشینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056720,
author = {علوی نیا, یاسر and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-9449},
pages = {157--167},
numpages = {10},
keywords = {بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها، تحلیل غیرخطی، بهینه‌سازی شکل، بیشینه سازی سفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها
%A علوی نیا, یاسر
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2008-9449
%D 2017

[Download]