پژوهش های قرآنی, دوره (2), شماره (79), سال (2016-9) , صفحات (4-25)

عنوان : ( اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قران )

نویسندگان: محمد خامه گر , حسن نقی زاده , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان مفسرانی که به وجود غرض واحد در هر سوره اعتقاد دارند دو رویکرد توصیفی و استدلالی برای شناسایی غرض سوره وجود دارد. در در رویکرد استدلالی مفسر تلاش می‌کند با تکیه بر شواهد درون متنی و برون متنی غرض سوره را کشف نموده کیفیت راهیابی خود را به غرض سوره به طور مستدل و ضابطه مند بیان نماید. مفسرانی که برای کشف استدلالی غرض سوره‌ها تلاش کرده‌اند از هفت رهیافت مختلف در این مسیر استفاده کرده ‌اند. در این نوشتار نگارنده تلاش می کند با ارزیابی و اعتبار سنجی رهیافت های مختلف میزان اعتبار هر رهیافت را در فرآیند کشف غرض سوره مشخص نماید. در انتها رهیافتی جامع برای کشف غرض سوره های قرآن پیشنهاد می‌نماید.

کلمات کلیدی

, هدفمندی سوره ها, روش‌های کشف غرض سوره, تناسب و ارتباط آیات سوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056740,
author = {خامه گر, محمد and نقی زاده, حسن and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قران},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {79},
month = {September},
issn = {2251-9815},
pages = {4--25},
numpages = {21},
keywords = {هدفمندی سوره ها، روش‌های کشف غرض سوره، تناسب و ارتباط آیات سوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قران
%A خامه گر, محمد
%A نقی زاده, حسن
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]