نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی )

نویسندگان: مرتضی جلیلی قاضی زاده , حجت دهستانی , امید شیخی کاریزکی , سیدعلی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرابی¬های ناشی از رطویت یکی از عوامل اصلی اضمحلال در مخلوط¬های آسفالتی است. آزمایش¬های موجود در خصوص بررسی تعیین حساسیت رطوبتی کمتر بر اندازه¬گیری خصوصیات پایه¬ای که با مکانیزم¬های خرابی مرتبط باشد، تاکید دارد. یکی از روش¬های جدید در این زمینه استفاده از مفهوم انرژی آزاد سطحی است. لذا در این تحقیقبه منظور ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره از این مفهوم و همچنین آزمایش نسبت کشش غیرمستقیم استفاده شد. بدین منظور از سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) بعنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی در مخلوط‌ آسفالتی استفاده گردید. پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانه¬ای سرباره فولاد با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، شش سری مخلوط آزمایشگاهی که0، 25، 50، 75 و 100 درصد بخش درشت‌دانه (مانده بر روی الک 36/2 میلی¬متر) سنگدانه طبیعی آهکی با سنگدانه سرباره فولاد جایگزین شده بود، ساخته شد. با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال بدست آمد. همچنین آزمایش¬ تعیین اجزای انرژی آزاد سطحی مصالح سنگی و قیر و آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم در دو حالت خشک و اشباع با استفاده از دستگاه UTMجهت بررسی مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی مخلوهای آسفالتی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که حساسیت رطوبتی مخلوط¬های حاوی سرباره فولاد قوس الکتریک نسبت به نمونه¬ی شاهد کمتربوده و ارتباط معنی¬داری بین نتایج این دو آزمایش وجود دارد.

کلمات کلیدی

, مخلوط آسفالتی, انرژی آزاد سطحی, EAF, مقاومت کششی غیر مستقیم, حساسیت رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056754,
author = {مرتضی جلیلی قاضی زاده and حجت دهستانی and امید شیخی کاریزکی and ضیائی, سیدعلی},
title = {تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مخلوط آسفالتی، انرژی آزاد سطحی،EAF، مقاومت کششی غیر مستقیم، حساسیت رطوبتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی
%A مرتضی جلیلی قاضی زاده
%A حجت دهستانی
%A امید شیخی کاریزکی
%A ضیائی, سیدعلی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]