کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20

عنوان : ( بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

...

کلمات کلیدی

..
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056768,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران},
booktitle = {کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {..},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران
%A کامل نیا, حامد
%J کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی
%D 2016

[Download]