همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی , 2016-02-20

عنوان : ( کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه )

نویسندگان: مهسا محمد حسینیان , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از بسته¬بندی مواد غذایی افزایش زمان ماندگاری و محافظت از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایشی و همچنین سهولت در حمل و نقل مواد غذایی می باشد. بدین منظور از روشهای نوین در صنایع غذایی استفاده می شود که یکی از این روشها، بسته بندی موادغذایی با اتمسفر اصلاح شده (Modified Atmosphere Packaging) می-باشد. مفهوم اتمسفر اصلاح شده برای فرآورده غذایی بسته¬بندی شده، شامل فضای اتمسفر اصلاح شده توسط خلا و تزریق گاز (ازت، اکسیژن و دی¬اکسیدکربن) به منظور کنترل فعالیتهای شیمیایی، آنزیمی و میکروبی می¬باشد؛ به بیان دیگر در این روش، هوا را از درون بسته¬بندی خارج نموده و با گازهایی که مخلوط آنها مشخص است، مجددا پر و بسته را را دربندی می¬نمایند. از مهمترین مزایای این روش می¬توان به: افزایش مدت ماندگاری با حفظ خواص کیفی مطلوب، پایین آوردن میزان ضایعات و فساد، تازه نگه داشتن محصول بدون استفاده از مواد نگه¬دارنده یا پرتودهی، فراهم نمودن محصولات برش¬خورده آماده مصرف، افزایش مقاومت بسته¬بندی در مقابل شوک فیزیکی و فشار وارده و صرفه¬جویی در مصرف انرژی (عدم استفاده از فرآیندهای حرارتی و برودتی) اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است روش بسته¬بندی مواد غذایی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) به عنوان یکی از روشهای نوین جایگزین روشهای بسته¬بندی معمولی یا روش تخلیه هوا معرفی شود.

کلمات کلیدی

, بسته¬بندی, مواد غذایی, اتمسفر اصلاح شده, ماندگاری, کیفیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056774,
author = {محمد حسینیان, مهسا and صداقت, ناصر},
title = {کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بسته¬بندی، مواد غذایی، اتمسفر اصلاح شده، ماندگاری، کیفیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه
%A محمد حسینیان, مهسا
%A صداقت, ناصر
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
%D 2016

[Download]