سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2016-01-21

عنوان : ( اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده )

نویسندگان: فاطمه صادقی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند فشار بالا (HPP) یک روش نگهداری مواد غذایی است. غذاهای بسته¬بندی¬شده با استفاده از این فرایند علاوه بر ماندگاری مفید و طولانی، بافت اصلی و ویژگی¬های تغذیه¬ای خود را بیشتر حفظ می¬کنند. انتخاب مواد بسته¬بندی و ساختار بسته¬بندی مناسب هنگامی که برای این فرایند به کار گرفته می¬شود، بسیار مهم است. در این زمینه مسئله مهم مربوط به کاربردهای صنعتی، پیش¬بینی اثرات احتمالی فرایند فشار بالا بر ساختار و مورفولوژی مواد بسته¬بندی می¬باشد که به نوبه خود می¬تواند خواص مکانیکی، کاربردی (مانند ممانعت در عبور گاز و بخار( پلیمرهای بسته¬بندی و ایمنی مواد غذایی را تحت تأثیر قراردهد. بررسی دقیق و کاربردی تاثیر این روش بر پلیمرهای بسته¬بندی، می¬تواند مسیری شفاف¬تر در اختیار صنعتگران و مصرف¬کنندگان و دیدگاهی دقیق¬تر در اختیار دیگر پژوهشگران قرار دهد.

کلمات کلیدی

, فرایند فشار بالا, بسته¬بندی مواد غذایی, خواص مکانیکی, پلیمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056803,
author = {صادقی, فاطمه and صداقت, ناصر},
title = {اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده},
booktitle = {سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرایند فشار بالا، بسته¬بندی مواد غذایی، خواص مکانیکی، پلیمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده
%A صادقی, فاطمه
%A صداقت, ناصر
%J سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
%D 2016

[Download]