دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی , 2016-05-24

عنوان : ( مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری )

نویسندگان: بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرغ گینه یا مرغ شاخ دار جزو رده ی پرندگان قرقاول محسوب می شود. نام این پرنده از کشور گینه که در غرب افریقا قرار دارد گرفته شده است. اگرچه این پرنده بومی آفریقاست اما در قرون وسطی به اروپا آورده شد. کلیه در پرندگان دارای ساختارهای لوب و لوبول می باشد. کلیه چهار عمل اصلی دارد: حذف مواد دفعی، بالانس آب و الکترولیت ها، بالانس اسید- باز و اعمال متابولیک مثل سم زدایی و برخی فعالیت های آنزیمی. با توجه به اینکه در رابطه با استریولوژی کلیه مرغ گینه اطلاعات کمی وجود داشت تحقیق حاضر صورت گرفت. به همین منظور جهت انجام این مطالعه از این حیوان 5 قطعه تهیه شد. پس از بیهوش نمودن حیوانات کلیه آن ها به همراه استخوان سین ساکروم جدا شد و در محلول بافر فرمالین 11 درصد به مدت 22 ساعت قرار گرفت بعدازآن کلیه ها از استخوان جدا شد. سپس نمونه ها در دستگاه اتوماتیک آماده کننده بافت قرار گرفتند. قالب گیری نمونه ها توسط پارافین مذاب انجام شد. قبل از قالب گیری طول کلیه و عرض هر سه لوب اندازه گیری شد. در مرحله بعد بر اساس روش استریولوژی مقاطعی با ضخامت 5 میکرومتر توسط میکروتوم چرخان تهیه شد. مقاطع روی لام ها قرار گرفته و پس از رنگ آمیزی ترکیبی با پاس آلسین بلو موردبررسی قرار گرفتند. در نتایج استریولوژی میانگین قطرگلومرول 2 میکرومتر و میانگین لوله های پروکسیمال در کلیه چپ و راست به / 2 و 55 / در کلیه چپ و راست به ترتیب برابر با 33 22 درصد / 23 و 22 / 53 درصد و میانگین دیستال در کلیه چپ و راست به ترتیب برابر با 32 / 52 و 53 / ترتیب برابر با 32 2درصد و میانگین لوله های / 2 و 23 / تعیین گردید. و میانگین لوله های هنله ظخیم در کلیه چپ و راست به ترتیب برابر با 32 1درصد و میانگین قسمت قشری در کلیه چپ و راست به / 1 و 515 / هنله نازک در کلیه چپ و راست به ترتیب برابر با 15 55 در / 31 و 22 / 25 درصد و میانگین قسمت مرکزی در کلیه چپ و راست به ترتیب برابر با 22 / 32 و 21 / ترتیب برابر با 52 صد بوده تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, کلیه, مرغ گینه, استریولوژی, فرمالین, پروکسیمال, دیستال, گلومرول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056810,
author = {سبحانی, بشیر and محمدپور, احمدعلی and نبی پور, ابوالقاسم},
title = {مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری},
booktitle = {دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلیه، مرغ گینه، استریولوژی،فرمالین، پروکسیمال، دیستال، گلومرول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری
%A سبحانی, بشیر
%A محمدپور, احمدعلی
%A نبی پور, ابوالقاسم
%J دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
%D 2016

[Download]