تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (21), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (497-513)

عنوان : ( تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , فاطمه نژاد شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب

کلمات کلیدی

, ابهام گریزی , دانشجویان , سطح اعتماد , خرید اینترنتی کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056812,
author = {کاظمی, مصطفی and نژاد شکوهی, فاطمه},
title = {تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {4},
month = {January},
issn = {1027-7838},
pages = {497--513},
numpages = {16},
keywords = {ابهام گریزی ;دانشجویان ; سطح اعتماد ;خرید اینترنتی کتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب
%A کاظمی, مصطفی
%A نژاد شکوهی, فاطمه
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2016

[Download]