دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (567-570)

عنوان : ( دیلمون )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیلمون یکی از جزایر مهم در جنوب خلیج فارس از هزاره های چهارم پیش از میلاد بود که امروزه به بحرین نامیده می شود. این جزیره یکی از بنادر مهم و محل توقف کشتی های بار بری در خلیج فارس بود

کلمات کلیدی

, دیلمون, بحرین, خلیج فارس, بابل, عیلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056816,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {دیلمون},
journal = {دانشنامه خلیج فارس},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {0000-0015},
pages = {567--570},
numpages = {3},
keywords = {دیلمون، بحرین، خلیج فارس، بابل، عیلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیلمون
%A ایمان پور, محمدتقی
%J دانشنامه خلیج فارس
%@ 0000-0015
%D 2016

[Download]