دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (1163-1164)

عنوان : ( مگان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مگان نام قدیمی بخش جنوبی خلیج فارس در جنوب تنگه هرمز از هزاره های چهارم پیش از میلاد می باشد که احتملا مرکز آن حوزه باستانی تل ابرق در امارت متحده عربی امروز بوده است و محدوده آن تا عمان امروز یادامه داشته است. مهادن مس آن در گذشته مشهور بوده است که به میانرودان برای ساختن بنا های دینی و حکومتی بکار برده مس شده است

کلمات کلیدی

, مگان, خلیج فارس, عمان, عیلام, تنگه هرمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056817,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {مگان},
journal = {دانشنامه خلیج فارس},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {0000-0015},
pages = {1163--1164},
numpages = {1},
keywords = {مگان، خلیج فارس، عمان، عیلام، تنگه هرمز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مگان
%A ایمان پور, محمدتقی
%J دانشنامه خلیج فارس
%@ 0000-0015
%D 2016

[Download]