دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (1085-1086)

عنوان : ( لیان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , محمود جعفری دهقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیان یکی از مراکز تمدنی عیلام کهن در اوایل هزاره دوم پیش از میلاد در بخش شمالی خلیج فارس و در محدوده بوشهر امروز بوده است . در این منطقه آثار زیادی از پادشاهی عیلام شناسایی و کشف شده است. لیان یکی از مراکز تجاری و از بنادر مهم پادشاهی عیلام در خلیج فارس بوده است که کالاهای تجاری از طریق این بندر وارد ایران از جمله سرزمین پارس که ابتدا از مراکز مهم حکومتی عیلام و بعد امپراطوری هخامنشیان شد، میشده است

کلمات کلیدی

, لیان, خلیج فارس, بوشهر, عیلام, تنگه هرمزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056818,
author = {ایمان پور, محمدتقی and محمود جعفری دهقی},
title = {لیان},
journal = {دانشنامه خلیج فارس},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {0000-0015},
pages = {1085--1086},
numpages = {1},
keywords = {لیان، خلیج فارس، بوشهر، عیلام، تنگه هرمزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لیان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A محمود جعفری دهقی
%J دانشنامه خلیج فارس
%@ 0000-0015
%D 2016

[Download]