ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (64-77)

عنوان : ( افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ )

نویسندگان: علی سلمانی , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پردازش چهره در اکثر کاربردهای بینایی ماشین موضوعی مهم به شمار میرود. آشکارسازی چهره پایه ای ترین و کاربردی ترین شاخه پردازش چهره است.

کلمات کلیدی

, آشکار سازی چهره, همجوشی داده های رنگ و عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056820,
author = {سلمانی, علی and خادمی درح, مرتضی},
title = {افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ},
journal = {ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-1197},
pages = {64--77},
numpages = {13},
keywords = {آشکار سازی چهره، همجوشی داده های رنگ و عمق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ
%A سلمانی, علی
%A خادمی درح, مرتضی
%J ماشین بینایی و پردازش تصویر
%@ 2383-1197
%D 2016

[Download]