دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی هیدروژ‌‍‍‍ﺋوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق‌دربند (سرخس، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: حسین محمدزاده , علی بنی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آبی موجود، ارزیابی کیفیت آب های مصرفی و پساب های حاصله در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. معدن زغال سنگ آق‌دربند، بزرگترین و قدیمی ترین معدن زغال سنگ استان خراسان رضوی، پتانسیل آلایندگی منابع آبی منطقه را دارا می باشد. در این مقاله، ضمن اندازه گیری پارامترهای صحرایی (EC، TDS و pH)، تعداد ۱۰ نمونه آب از حوضچه های فلوتاسیون کارخانه زغالشویی، چاه، رودخانه ی مجاور و سد باطله منطقه برداشت شد. برای تعیین غلظت کاتیون های اصلی (Ca+2 ، Mg+2 ، Na ،K+ )، آنیون های اصلی (CO3,HCO3,Cl, SO4 )، آنالیز گردید. طبق نمودار پایپر تیپ اکثر نمونه های آب منطقه سولفاته می باشد. بر اساس نمودار شرب شولر، آبهای منطقه در حد متوسط و قابل قبول و از نظر قابلیت استفاده در کشاورزی نمونه ها در محدوده ی C4S1 (خیلی شور و نامناسب) و C3S1 (شور و مناسب) نمودار ویلکاکس قرار می گیرند. از نظر کاربرد در صنعت، ضریب لانژلیه محاسبه شده نشان می دهد که تمامی نمونه ها خورنده هستند. میانگین pH نمونه های آب 8.04 می باشد، که احتمالا به علت استفاده از مواد افزودنی در کارخانه زغالشویی و در مواردی به علت وجود طبقات نازک آهک در سازند میانکوهی در منطقه می باشد.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی آب, کارخانه زغالشویی, معدن زغال آق‌دربند, نمودار های کیفیت آب, ضریب لانژلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056822,
author = {محمدزاده, حسین and بنی اسدی, علی},
title = {بررسی هیدروژ‌‍‍‍ﺋوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق‌دربند (سرخس، استان خراسان رضوی)},
booktitle = {دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ژئوشیمی آب، کارخانه زغالشویی، معدن زغال آق‌دربند، نمودار های کیفیت آب، ضریب لانژلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژ‌‍‍‍ﺋوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق‌دربند (سرخس، استان خراسان رضوی)
%A محمدزاده, حسین
%A بنی اسدی, علی
%J دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران
%D 2014

[Download]