کتاب ماه دین, دوره (13), شماره (151), سال (2010-5) , صفحات (60-66)

عنوان : ( نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه )

نویسندگان: سید حسین خاتمی , علیرضا آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة اثر سید علی خان مدنی، مهمترین شرحی است که بر کتاب الفوائد الصمدیة شیخ بهایی نوشته شده است. این مقاله پس از معرفی اجمالی سید علی خان، ویژگی های روشی و پویشی او در تألیف این شرح را بر می شمارد و نکاتی درباره ویژگی های تحقیق ضورت گرفته، بیان می کند.

کلمات کلیدی

, صمدیه, حدائق الندیه, سید علی خان کبیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056830,
author = {سید حسین خاتمی and آزاد, علیرضا},
title = {نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه},
journal = {کتاب ماه دین},
year = {2010},
volume = {13},
number = {151},
month = {May},
issn = {****-0099},
pages = {60--66},
numpages = {6},
keywords = {صمدیه، حدائق الندیه، سید علی خان کبیر، نحو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه
%A سید حسین خاتمی
%A آزاد, علیرضا
%J کتاب ماه دین
%@ ****-0099
%D 2010

[Download]