نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان )

نویسندگان: فرید جامی فر , محمد محمدی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای کنگره ای در پلان دارای تاج غیر خطی بوده و در یک عرض معین دبی عبوری از این سرریزها بیشتر از سرریزهای مستقیم خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد سرریزهای کنگره ای با هندسه مثلثی، ذوزنقه ای و منحنی در پلان پرداخته شده است. در مدل عددی از نرم افزار Flow 3D استفاده گردید. مشاهده گردید که در یک هد ثابت میزان دبی عبوری از سرریز با پلان منحنی شکل به ترتیب بیش از پلان ذوزنقه ای و مثلثی می باشد. این تفاوت عملکرد در هدهای زیاد کوچک است و به صفر میل نموده و عملا تفاوت چندانی در دبی عبوری از این سرریزها در هدهای بالا مشاهده نمی شود و سرریزها از نسبت هد به ارتفاع H/P>0.9 عملکرد یکسانی دارند و تفاوت شکل در تفاوت دبی عبوری بی تاثیر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مدل عددی, مدل آزمایشگاهی, سرریز کنگره ای, ظرفیت تخلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056852,
author = {جامی فر, فرید and محمدی, محمد and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل عددی، مدل آزمایشگاهی، سرریز کنگره ای، ظرفیت تخلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان
%A جامی فر, فرید
%A محمدی, محمد
%A فغفور مغربی, محمود
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]