علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (99), سال (2016-6) , صفحات (253-360)

عنوان : ( ‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ )

نویسندگان: بیتا مصطفوی , فاطمه هادوی , حسن‌علامه , مرضیه نطقی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای رسوبی کرتاسه حوضه رسوبی کپه‌داغ و شامل شیل و مارن است. این سازند استراکدای فراوانی دارد. بر پایه مطالعات انجام شده و به وسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) در برش مزدوران 18 جنس و 48 گونه شناسایی شده است. استراکدای شناسایی شده با استراکدای مطالعه شده در ایران و مناطق مجاور مقایسه شده‌اند. بر پایه گونه‌های شناسایی شده سه زون زیست‌چینه‌شناسی (Cytherelloidea sp.1, Veenia sp.2, Limburgina sp.) در این برش تعیین شده است. با توجه به زیستزون‌های استراکدای شناسایی شده و مقایسه با زیست‌زون‌های ارائه شده بر پایه نانو‌فسیل‌‌ها، سن سازند آب‌تلخ در برش مطالعه شده کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین- ماستریشتین پسین است

کلمات کلیدی

, زیست‌چینه‌نگاری, استراکدا, آب‌تلخ, کپه‌داغ, مزدوران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056862,
author = {مصطفوی, بیتا and هادوی, فاطمه and حسن‌علامه and مرضیه نطقی مقدم},
title = {‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {25},
number = {99},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {253--360},
numpages = {107},
keywords = {زیست‌چینه‌نگاری، استراکدا، آب‌تلخ، کپه‌داغ، مزدوران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ
%A مصطفوی, بیتا
%A هادوی, فاطمه
%A حسن‌علامه
%A مرضیه نطقی مقدم
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]