ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20

عنوان : ( تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده )

نویسندگان: مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کم‌آبی به یکی از مشکلات اساسی در بسیاری ازجوامع بشری تبدیل شده‌است. از دهه‌های گذشته با احداث سد و ذخیره جریان‌های سطحی تا حدودی سعی بر کاهش مشکلات کم‌آبی شده‌است. از طرف دیگر رسوب‌گذاری در مخازن سد‌ها یکی از مشکلات اساسی سدهای مخزنی است. یکی از اثرات رسوب‌گذاری کاهش تدریجی حجم مفید می‌باشد. از طرف دیگر رسوب‌گذاری باعث می‌شود که مخزن از حالت عمیق به سطحی تبدیل شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تبخیر از سطح دریاچه سد شود. پیچیدگی فرایند تبخیر از پیکره‌های آبی مانند دریاچه‌ها و مخازن سدها، کمبود اطلاعات کافی و معتبر مورد نیاز و عواملی دیگر، موجب کندشدن پیشرفت‌های تحقیقاتی و کاربردی در این زمینه نسبت به بعضی دیگر از مولفه‌های هیدرولوژیکی شده‌است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های تشت تبخیر ابتدا میزان تبخیر از دریاچه سدکارده با توجه به تغییرات سطح دریاچه در سناریوهای مختلف حجم ذخیره برآورد شد. سپس تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از سطح دریاچه سدکارده در مقیاس‌های ماهانه، فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در حال حاضر تبخیر از سطح دریاچه در رقوم حجم نرمال نسبت به زمان ساخت سد حدود 30 درصد افزایش یافته‌است.

کلمات کلیدی

, رسوب‌گذاری, کاهش حجم مخزن, افزایش تبخیر, هندسه مخزن, سد کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056868,
author = {یزدان پرست, مریم and مساعدی, ابوالفضل and خداشناس, سعیدرضا and گل کاریان, علی},
title = {تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2016},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {رسوب‌گذاری، کاهش حجم مخزن، افزایش تبخیر، هندسه مخزن، سد کارده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده
%A یزدان پرست, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A خداشناس, سعیدرضا
%A گل کاریان, علی
%J ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2016

[Download]