ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20

عنوان : ( ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره )

نویسندگان: محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , حمید زارع ابیانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور معمول خشکسالی با کمبود بارندگی نسبت به شرایط نرمال منطقه آغاز و بسته به طول مدت و شدت آن می‌تواند پارامترهایی نظیر رطوبت خاک، حجم آب‌های سطحی و زیرسطحی و فعالیت‌های انسانی و اکوسیستمی را تحت تاثیر قرار دهد. در پایش پدیده‌ی خشکسالی به‌طور سنتی از مقدار بارندگی، رطوبت خاک و رواناب به صورت منفرد به منظور پایش خشکسالی استفاده می‌شود، اما نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که تعیین وقایع خشکسالی بر اساس یک متغیر و یا یک معرف، برای توصیف جامع و واقعی ریسک وقوع خشکسالی و تصمیم‌سازی ممکن است به تنهائی کافی نمی‌باشد. طی سال‌های اخیر تلاش‌ها برای توسعه‌ی شاخص‌های خشکسالی چندین برابر شده است. در پژوهش حاضر چگونگی روند توسعه‌ی شاخص‌های خشکسالی در بخش‌های هواشناسی و کشاورزی بررسی شده است. ضمن آن‌که مجموعه تلاش‌های انجام شده برای توسعه‌ی شاخص‌های خشکسالی در قالب شاخص‌های جامع، تجمیعی و ترکیبی در بخش‌های مختلف خشکسالی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی نتایج پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌های چندمتغیره در پژوهش‌های انجام شده نشان می¬دهد که پایش جامع خشکسالی زمانی محقق می‌شود که تمامی متغیرهای موثر بر انواع خشکسالی‌های هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی در شاخص‌های مورد استفاده منظور گردند.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های خشکسالی, شاخص‌های ترکیبی, خشکسالی هواشناسی و کشاورزی, توسعه‌ی شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056869,
author = {محمد قبائی سوق and مساعدی, ابوالفضل and حمید زارع ابیانه},
title = {ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2016},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {شاخص‌های خشکسالی، شاخص‌های ترکیبی، خشکسالی هواشناسی و کشاورزی، توسعه‌ی شاخص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره
%A محمد قبائی سوق
%A مساعدی, ابوالفضل
%A حمید زارع ابیانه
%J ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2016

[Download]