دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست , 2016-05-25

عنوان : ( ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده )

نویسندگان: مریم دهقان زاده قاینی , ابوالفضل مساعدی , آزیتا فراشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و خاک از مهم‌ترین عوامل تشکیل دهنده حیات می‌باشند که استفاده صحیح از آن‌ها و حفاظت از این منابع همراه با سایر منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است. گسترش طرح‌های توسعه منابع آب با توجه به روند فزاینده جمعیت، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما از سوی دیگر ذخیره، تنظیم و برداشت بسیار زیاد از منابع آب رودخانه‌ها سبب برهم خوردن رژیم طبیعی جریان آب در بخش وسیعی ازحوضه‌های آبخیز رودخانه‌ها شده است. بنابراین، ضرورت تعیین حقابه‌ی زیست‌محیطی (حقابه محیط زیست) در سیاست‌ها و دستور کارهای ملی و بین‌المللی مدیریت منابع آب اهمیت دو چندانی یافته است. در این پژوهش از روش هیدرولیکی محیط خیس شده با استفاده از معیارهای شیب منحنی، حداکثرانحنا و نقطه ایده‌آل برای حداقل تعیین نیاز آبی زیست محیطی در رودخانه زرینگل استفاده شده است. روش شیب دبی معادل 13/20 درصد متوسط دبی سالانه، روش انحنا 45/7 درصد و روش نقطه ایده‌آل 50/15 درصد را پیشنهاد می‌دهد. ضمن آنکه نتایج روش شیب و نقطه ایده‌آل در محدوده نتایج حاصل از روش تنانت قرار گرفته‌اند. روش نقطه ایده‌آل با دبی 32/0 متر مکعب برثانیه به‌عنوان روش بهینه برگزیده شد.

کلمات کلیدی

, حقابه زیست محیطی, روش هیدرولیکی, رودخانه زرینگل, نقطه ایده‌آل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056870,
author = {دهقان زاده قاینی, مریم and مساعدی, ابوالفضل and فراشی, آزیتا},
title = {ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده},
booktitle = {دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حقابه زیست محیطی، روش هیدرولیکی، رودخانه زرینگل، نقطه ایده‌آل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده
%A دهقان زاده قاینی, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A فراشی, آزیتا
%J دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست
%D 2016

[Download]