دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست , 2016-05-25

عنوان : ( تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی )

نویسندگان: مریم دهقان زاده قاینی , ابوالفضل مساعدی , آزیتا فراشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره‌برداری خردمندانه از منابع آب به گونه‌ای که کارکرد‌ها و ارزش‌های اکوسیستم‌های آبی حفظ شود، همواره از مهمترین اهداف مدیریت جامع منابع آب به شمار می‌رود. اجرای پروژه‌های آبی از قبیل انحراف آب، پمپاژ، احداث سد و... تأثیرات جبران ناپذیری بر اکوسیستم اطراف و پایین دست رودخانه می‌گذارد. در این میان به‌نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای کاهش این اثرات برآورد نیاز آبی زیست‌محیطی باشد. استفاده از روش هیدرولیکی محیط خیس شده می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب در زمینه‌ی برآورد حداقل جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌های کشور باشد. در این مقاله از روش هیدرولیکی محیط خیس شده برای برآورد نیاز آبی زیست محیطی رودخانه زرینگل استفاده شده است. برای تعیین نقطه‌ی بحرانی از 3 روش: نقطه‌ی ایده‌آل با ضریب مقیاس 1، نقطه‌ی ایده‌آل با ضریب مقیاس 2 و نقطه‌ی ایده‌آل اصلاح شده، استفاده شده است. روش نقطه‌ی ایده‌آل یک، دبی 35/0 مترمکعب بر ثانیه، روش نقطه‌ی ایده‌آل دو، دبی 79/0 متر مکعب برثانیه و روش نقطه‌ی ایده‌آل اصلاح شده دبی 14/1 متر مکعب بر ثانیه را پیشنهاد می‌دهد. در نهایت دبی 35/0 مترمکعب بر ثانیه که حاصل از روش نقطه‌ایده‌آل یک می‌باشد، به عنوان روش برتر انتخاب ‌شد. این روش در محدوده‌ی پیشنهادی روش تنانت قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, نیاز زیست‌محیطی, نقطه‌ی بحرانی, نقطه‌ی ایده‌آل اصلاح شده, محیط خیس شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056871,
author = {دهقان زاده قاینی, مریم and مساعدی, ابوالفضل and فراشی, آزیتا},
title = {تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی},
booktitle = {دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیاز زیست‌محیطی، نقطه‌ی بحرانی، نقطه‌ی ایده‌آل اصلاح شده، محیط خیس شده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی
%A دهقان زاده قاینی, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A فراشی, آزیتا
%J دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست
%D 2016

[Download]