کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , 2016-05-26

عنوان : ( کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده )

نویسندگان: سیدوحید لاری , عارف افشارفرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات نوسانگر غیرخطی مجهز به میراگر جرمی و استحصال‌کنندۀ انرژی پیزوالکتریک بررسی شده است. برای این منظور نخست دینامیک حرکت سیستم مجهز به میراگر جرمی توسط یک سیستم دو درجه آزادی غییرخطی مدل‌سازی شده است. در این مدل رفتار دینامیکی سیستم غیرخطی ارتعاش‌کنندۀ اصلی در حضور میراگر جرمی بهینه شده، توسط روش‌های متداول، بررسی شده است. پس از بهینه نمودن میراگر جرمی که در آن مقادیر بهینه نسبت میرایی و نسبت جرمی محاسبه شده، امکان کاربرد لایه‌های پیزوالکتریک برای استحصال انرژی به صورت انرژی الکتریکی بررسی شده است. بدین سبب به استخراج معادلات الکترومکانیکی حاکم بر رفتار دینامیکی سیستم مورد بحث، مبادرت ورزیده شده است. در انتها در کنار کاهندگی ارتعاشات، امکان استحصال انرژی توسط میراگرهای جرمی تنظیم شده بررسی شده است.

کلمات کلیدی

ارتعاشات؛ میراگر جرمی؛ استحصال انرژی؛ پیزوالکتریک؛ معادلۀ دافینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056885,
author = {لاری, سیدوحید and افشارفرد, عارف},
title = {کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده},
booktitle = {کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتعاشات؛ میراگر جرمی؛ استحصال انرژی؛ پیزوالکتریک؛ معادلۀ دافینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده
%A لاری, سیدوحید
%A افشارفرد, عارف
%J کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
%D 2016

[Download]