دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11

عنوان : ( کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: مریم فتحی فر , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از بسته بندی مواد غذایی علاوه بر سهولت چرخه توزیع و دسترسی مصرف کننده ، جلوگیری از فساد باکتریها و از دست رفتن مواد مغذی و در نتیجه، افزایش مدت زمان ماندگاری است. عمده ترین کاربردهای فناوری نانو در مبحث غذا در حوزه بسته بندی مواد غذایی رخ داده است. فناوری نانو امیدهای بسیاری برای دستیابی به بسته بندی مواد غذایی با قابلیت های ایمنی و نگهداری بیشتر، و در نهایت غذای سالم تر، ایجاد می‌کند. با توجه به رشــد روزافزون جمعیت و نیاز بــه حفظ منابع برای نســل های آینده، پژوهشــگران به دنبال راهکارهایی جدید برای بسته بندی مواد غذایی بوده اند. فناوری نانو از جمله این راهکارهاســت در واقع به نظر می رسد کلید دستیابی به پیشرفت های آینده بسته بندی های قابل انعطاف هوشمند، فعال، و نانوکامپوزیتهای پلیمری باشد. از جمله نانوذرات مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی می توان به نانونقره اشــاره کرد. در این مقاله مروری سعی شده است نقش نانو نقره در بسته بندی مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فناوری نانو, بسته بندی مواد غذایی, نانوذرات , نانو نقره , بسته بندی نانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056890,
author = {فتحی فر, مریم and صداقت, ناصر},
title = {کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی},
booktitle = {دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فناوری نانو; بسته بندی مواد غذایی; نانوذرات ; نانو نقره ; بسته بندی نانو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی
%A فتحی فر, مریم
%A صداقت, ناصر
%J دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]