هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و نوآوری , 2016-01-03

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ( مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , سعیده باباجانی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

کلمات کلیدی

ترس از کارآفرینیِ کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056891,
author = {مهارتی, یعقوب and باباجانی محمدی, سعیده},
title = {بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ( مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و نوآوری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترس از کارآفرینیِ کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ( مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهارتی, یعقوب
%A باباجانی محمدی, سعیده
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و نوآوری
%D 2016

[Download]