دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه )

نویسندگان: سیده بتول فتحی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای ترکیب دو مسئله زمان‌بندی و مسیریابی در یک زنجیره تأمین دو سطحی ارائه شده است. وسایل نقلیه در سیستم توزیع این زنجیره تأمین به صورت چند سفره هستند؛ به عبارتی دیگر هر وسیله نقلیه می‌تواند چندین بار مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به اهمیت سوخت در دنیای امروز، در این مقاله سعی شده است با ارائه یک مدل عدد صحیح مختلط به بررسی اثر سرعت و بار و مشخصات فنی وسیله نقلیه بر میزان مصرف سوخت پرداخته شود. هدف مسئله، تعیین توالی بهینه تولید، مسیریابی و تعیین سرعت انتقال در هر مسیر توزیع توسط وسایل نقلیه به منظور کمینه کردن هزینه¬های مصرفت سوخت و هزینه¬های دیرکرد و زودکرد می‌باشد. در ادامه مثال عددی طراحی و با نرم افزار بهینه‌سازی IBM ILOG CPLEX حل گردیده و نتایج تحلیل شده اند.

کلمات کلیدی

مسیریابی چند سفره؛ سرعت؛ مصرف سوخت ؛ دیرکرد ؛ زودکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056896,
author = {فتحی, سیده بتول and دهقانیان, فرزاد and سالاری, مجید},
title = {برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {مسیریابی چند سفره؛ سرعت؛ مصرف سوخت ؛ دیرکرد ؛ زودکرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه
%A فتحی, سیده بتول
%A دهقانیان, فرزاد
%A سالاری, مجید
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]