دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2016-05-19

عنوان : ( معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر )

نویسندگان: حدیث خلیلی زاده , محمد داستانپور , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برش سراپرده که در واقع نام معدن زغال سنگی در شمال کرمان می باشد، برای نخستین بار از لحاظ معرفی ماکروفسیل های گیاهی با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیرd2 ,d3 d5 و d8 مورد مطالعه قرار گرفت، که منجر به شناسایی 17 گونه متعلق به 13 جنس سنگواره گیاهی گردید. در لایه زغالی d2 که در واقع لایه زغال سنگی اصلی و صنعتی بوده و در این معدن از ضخامت بسیار خوبی برخوردار است، گونهPhlebopteris angustiloba بیشترین فراوانی را نشام می دهد که این امر به وضوح و با حفظ شدگی بسیار خوب در این لایه زغالی مشاهده گردید. با توجه به حضور گونه های شاخص Nilssonia rigida, Phlebopteris angustiloba در لایه زغالی d2 سن Raetho-Lissic و با توجه به گونه های شاخص Klukia exilis, Eboracia lobifolia, Nilssonia friziensis سن Bajoician-Bathonian برای لایه های زغالی d3, d5 و d8 پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, معدن زغال سنگ سراپرده, کرمان, ماکروفسیلهای گیاهی, لایه زغال سنگی d2, رتو-لیاس, باژوسین-باتونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056901,
author = {خلیلی زاده, حدیث and محمد داستانپور and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {معدن زغال سنگ سراپرده، کرمان، ماکروفسیلهای گیاهی، لایه زغال سنگی d2، رتو-لیاس، باژوسین-باتونین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر
%A خلیلی زاده, حدیث
%A محمد داستانپور
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2016

[Download]