دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی , 2016-05-24

عنوان : ( امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی )

نویسندگان: آرزو مقتدری اصفهانی , احمدرضا راجی , سعید خان زادی , ابوالقاسم نبی پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به استفاده از بافت های غیر مجاز در محصولات کالباس و انجام تست 23003 اداره استاندارد برای بررسی وجود یا عدم وجود این مواد و انجام رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین برای این نمو نه ها .چون امکان تشخیص با این رنگ آمیزی ضعیف می باشدما بدنبال استفاده از رنگ آمیزی های اختصاصی برای بررسی این نمو نه ها بر آمده و مشخص نمودیم با استفاده از رنگ آمیزی ها ی اختصاصی می توان بهتر بافت های غیر مجاز را در محصولات کالباس و سوسیس تشخیص داد

کلمات کلیدی

, بافت , مجاز , غیر مجاز, کالباس , رنگ امیزی اختصاصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056902,
author = {مقتدری اصفهانی, آرزو and راجی, احمدرضا and خان زادی, سعید and نبی پور, ابوالقاسم},
title = {امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی},
booktitle = {دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بافت ، مجاز ، غیر مجاز، کالباس ، رنگ امیزی اختصاصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی
%A مقتدری اصفهانی, آرزو
%A راجی, احمدرضا
%A خان زادی, سعید
%A نبی پور, ابوالقاسم
%J دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
%D 2016

[Download]