پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (5), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (19-39)

عنوان : ( چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما )

نویسندگان: آسیه صحاف , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمۀ شفاهی گفتمان سیاسی کار دشوار و پرمسئولیتی است. یک ترجمۀ اشتباه در این امور می‌تواند پیامدهای ناگواری برای مردم یک یا چند کشور به‌همراه داشته باشد. در این پژوهش کیفی با بررسی عملکرد شش شرکت‌کننده در ترجمۀ شفاهی متوالی دو گزیدۀ کوتاه از سخنرانی‌های باراک اوباما به فارسی، سعی در یافتن چالش‌های زبانی و فرازبانی چنین ترجمه‌هایی نمودیم. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش نظریۀ داده‌بنیاد انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که در این پژوهش، شرکت‌کنندگان بیشترین چالش را به‌‌ترتیب در ترجمۀ فعل ترکیبی، اصطلاحات تخصصی، نوواژه‌ها، افعال همراه با فعل کمکی، افعال مجهول و گذشتۀ ساده داشته‌اند. فقدان دانش پس‌زمینه‌ای موضوع گفتار، مشکل در شنیدن و حفظ تمرکز نیز از دیگر چالش‌های عمده در ترجمۀ شفاهی بوده است. سرعت گفتار صرفاً در ترجمۀ جمله‌های طولانی مشکلاتی را به همراه داشته است.

کلمات کلیدی

, ترجمۀ شفاهی متوالی, سخنرانی سیاسی, چالش‌های ترجمه, زبانی, فرازبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056947,
author = {صحاف, آسیه and خوش سلیقه, مسعود},
title = {چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2588-4123},
pages = {19--39},
numpages = {20},
keywords = {ترجمۀ شفاهی متوالی، سخنرانی سیاسی، چالش‌های ترجمه، زبانی، فرازبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما
%A صحاف, آسیه
%A خوش سلیقه, مسعود
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2017

[Download]