جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (1-14)

عنوان : ( ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , فرزانه رزاقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله شناسایی معیارهای مؤثر در مکان‌یابی پارک‌های منطقۀ 9 شهرداری مشهد در سه مقیاس همسایگی، محلی و ناحیه‌ای با تأکید بر اصول الگوی تخصیص کمینة فاصله، و در نهایت بررسی پتانسیل منطقه به‌لحاظ ساخت این نوع پارک‌هاست؛ لذا با استفاده از روش اسنادی و میدانی، پس از بررسی کمبودها و تحلیل وضعیت فعلی منطقه، شش معیار برای بررسی محدوده‌های مناسب جهت احداث پارک انتخاب شده است که عبارت‌اند از: مراکز ثقل جمعیتی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی، فاصله از پارک‌های موجود و دسترسی به زمین‌های مستعد. همچنین از سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان ابزار تلفیق، تحلیل و نمایش داده‌های مکانی در فرایند مکان‌یابی، استفاده و فضاهایی که نیازمند برنامه‌ریزی بوده، مشخص شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرانۀ پارک‌های منطقه برابر 3/1 متر مربع بوده و برای رسیدن به استاندارد پیشنهادی طرح جامع (62/2 متر مربع)، بایستی حدود 8/52 هکتار به مساحت پارک‌های منطقه افزوده شود. بنابراین جهت رفع کمبود منطقه با استفاده از تحلیل شبکه در محیط GIS، حدود 61 هکتار از اراضی بایر در دو اولویت اول و دوم، مناسب جهت احداث پارک پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, الگوی تخصیص کمینة فاصله, کاربری پارک‌ها, مکان‌یابی, منطقۀ 9, GIS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056970,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and رزاقیان, فرزانه},
title = {ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2538-3531},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {الگوی تخصیص کمینة فاصله، کاربری پارک‌ها، مکان‌یابی، منطقۀ 9، GIS.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رزاقیان, فرزانه
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2015

[Download]