پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (78), سال (2016-6) , صفحات (154-177)

عنوان : ( نقد و بررسی ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه های جدید فارسی )

نویسندگان: فاطمه اگهی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختار لغوی و معنایی آیه الکرسی مورد بررسی قرار گرفته و ترجمه آیه در چند ترجمه جدید فارسی نقد شده است و آنگاه ترجمه پیشنهادی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ترجمه قران , آیه الکرسی , ساختار لغوی و معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056976,
author = {اگهی, فاطمه and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {نقد و بررسی ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه های جدید فارسی},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {78},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {154--177},
numpages = {23},
keywords = {ترجمه قران - آیه الکرسی - ساختار لغوی و معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه های جدید فارسی
%A اگهی, فاطمه
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]