طب کار, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (10-19)

عنوان : ( بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی مهجور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به شرایط نامناسب کاری کاربران ماشین‌های کشاورزی، انجام مطالعاتی با هدف بهبود وضعیت ارگونومیک کار با این ماشین‌ها ضروری است. بر این اساس، هدف از این مطالعه، مقایسه ارگونومیک کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با ثبت فعالیت الکتریکی عضلات به روش الکترومیوگرافی بود. روش بررسی: تعداد افراد مورد بررسی 25 نفر می‌باشد. عضلات مورد بررسی نیز، شش عضله دوقلو داخلی، دوقلو خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، کوادراتوس لومباروم و تراپزیوس بودند. فعالیت الکتریکی عضلات در فواصل زمانی 30 ثانیه قبل از کلاچ‌گیری، در طی 60 ثانیه کلاچ‌گیری و 60 ثانیه استراحت پس از کلاچ‌گیری، ثبت شدند. نتایج: نتایج نشان داد که عضلات پهن داخلی و دو قلو داخلی با نسبت RMS فعالیت الکتریکی در طی 60 ثانیه کلاچ‌گیری نسبت به قبل از آن، به‌ترتیب 16/6 و 82/2 تحت تنش بیشتری در هنگام کلاچ‌گیری تراکتور MF285 قرار گرفتند. عضله‌های پهن داخلی و دوقلو خارجی نیز در هنگام کلاچ‌گیری تراکتور MF399 تحت تنش بیشتری قرار داشتند. در تمامی عضلات، غیر از عضله دو قلو خارجی، نسبت فعالیت الکتریکی عضلات در هنگام کلاچ‌گیری تراکتور MF285 بیشتر از تراکتور MF399 بود. نتیجه‌گیری: در نتیجه، کاربران تراکتور MF285 و به‌طور کلی دو عضله پهن داخلی و دو قلو داخلی، در هنگام کلاچ‌گیری تحت تنش بیشتری قرار گرفتند. همچنین این دو عضله در مدت زمان طولانی‌تری پس از کلاچ‌گیری نسبت به سایر عضلات به حالت ریکاوری بازگشتند.

کلمات کلیدی

, ارگونومیک, عضله, تراکتور و نسبت RMS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056977,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مهجور, مهدی},
title = {بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران},
journal = {طب کار},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7189},
pages = {10--19},
numpages = {9},
keywords = {ارگونومیک، عضله، تراکتور و نسبت RMS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مهجور, مهدی
%J طب کار
%@ 2251-7189
%D 2016

[Download]