کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-9) , صفحات (81-121)

عنوان : ( بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محمدجمال الدین خوش خاضع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیة 282 سورة بقره، معروف به آیة دَین، بزرگترین آیه قرآن است که از جنبه­های گوناگون، خصوصاً فقهی و حقوقی، توجّه پژوهشگران را برانگیخته است. از آنجا که ترجمه­های قرآن، بیشتر در دسترس هستند و همگان از آنها استفاده می­کنند، تحقیق در ترجمة دقیق آیات قرآن، بویژه آیات پرکاربرد در زندگی مردم، اهمیت فراوان دارد. در این نوشتار با استفاده از تفاسیر معتبر، 15 ترجمه مشهور و معاصر فارسی از آیة دَین نقد و بررسی شده و در هر فراز از آیه، لغزش­های مترجمان بیان گردیده و ترجمة دقیق­تر ارائه شده است. مطالعه و دقّت در این ترجمه­ها پژوهشگر را به این نتیجه می­رساند که اغلب، ترجمه­ای که به اندازه کافی دقیق باشد برای تمام این آیه ارائه نشده و هر یک از مترجمان در ترجمة فرازهایی از آیه، لغزش­هایی داشته­اند. این امر لزوم ارائة ترجمه­های گروهی از قرآن را تقویت می­کند.

کلمات کلیدی

قرآن کریم؛ ترجمه قرآن؛ آیه دَین؛ داد و ستد؛ قرض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056978,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and خوش خاضع, محمدجمال الدین},
title = {بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم},
journal = {کتاب قیم},
year = {2015},
volume = {5},
number = {12},
month = {September},
issn = {2251-6026},
pages = {81--121},
numpages = {40},
keywords = {قرآن کریم؛ ترجمه قرآن؛ آیه دَین؛ داد و ستد؛ قرض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A خوش خاضع, محمدجمال الدین
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2015

[Download]