آموزش عالی و تامین نیازهای شغلی جامعه , 2015-12-08

عنوان : ( مروری بر فهرست مشاغل قرآنی )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاهی به 56 شغل قرآنی استخراج شده در پژوهش مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش آموزش عالی کشور بر اساس منطق فازی و نگاه طیفی محدود به نظر می رسد. پس از نقد و بررسی گویا این آمار به سه برابر افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, قرآن , مشاغل قرآنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056987,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {مروری بر فهرست مشاغل قرآنی},
booktitle = {آموزش عالی و تامین نیازهای شغلی جامعه},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قرآن - مشاغل قرآنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر فهرست مشاغل قرآنی
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J آموزش عالی و تامین نیازهای شغلی جامعه
%D 2015

[Download]