نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , فرزانه هادی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های عمرانی به دلیل میرایی اندک، در برابر تحریکات زلزله اسیب پذیر هستند. روشهای مختلفی برای کنترل لرزهای سازه در برابر زلزله وجود دارد که میتوان به جداساز هیبرید و میراگر جرمی تنظیم شده اشاره کرد. در این مقاله یک سازهی فلزی با میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه به وسیله جداساز هیبرید از فنداسیون جدا شده است و تحت نیروی ناشی از زلزلهی میدان نزدیک قرار گرفته است. دو میراگر جرمی یکی در تراز طبقه اول و دیگری در بام قرار گرفته است نیروی کنترل جداساز با می تواند به MTMD و HBI ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که HBI و MTMD منطق فازی تخمین زده شده است. در اخر حداکثر پاسخ جابجایی سازه با ترتیب جابجایی مطلق و نسبی سازه را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال, جداساز هیبرید, زلزلهی میدان نزدیک, سازهی جداسازی شده, منطق فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057060,
author = {شریعتمدار, هاشم and هادی زاده, فرزانه},
title = {کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل فعال، جداساز هیبرید، زلزلهی میدان نزدیک، سازهی جداسازی شده، منطق فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک
%A شریعتمدار, هاشم
%A هادی زاده, فرزانه
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]