اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش , 2016-03-10

عنوان : ( در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان )

نویسندگان: مرضیه کهندل , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش ضمن خدمت

کلمات کلیدی

آموزش ضمن خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057092,
author = {کهندل, مرضیه and جعفری ثانی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش},
year = {2016},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {آموزش ضمن خدمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان
%A کهندل, مرضیه
%A جعفری ثانی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش
%D 2016

[Download]