پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23

عنوان : ( بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , حسینعلی کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت ایجاد بیشینه سطح تبخیر مایعات برای استفاده در مباحثی از جمله خنک¬کاری، احتراق و ... از اسپری کردن مایعات برای ایجاد قطرات ریز که اغلب در حدود 10-500 میکرومتر و ایجاد بیشینه سطح تبخیر استفاده می¬شود.در این مقاله با استفاده از مدل مناسب تبخیر به مقایسه تبخیر برای یک قطره 1.6 میلیمتری آب و مقایسه آن با نتایج تجربی پرداخته شده است.در ادامه برای چند قطره در محدوده 10-500 میکرون نیز بررسی شدهاست.در ادامه این گزارش از این مدل تبخیر و با استفاده از فلوئنت به شبیه سازی تبخیر اسپری و مقایسه آن با نتایج تجربی تبخیر اسپری مایع پرداخته شده است که از مطابقت خوبی با نتایج تجربی حکایت دارد. سپس به بررسی تبخیر موضعی و قطر متوسط قطرات بر حسب SMD پرداخته می¬شود.

کلمات کلیدی

, تبخیر, قطره –اسپری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057106,
author = {پسندیده فرد, محمود and کمالی, حسینعلی},
title = {بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبخیر- قطره –اسپری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع
%A پسندیده فرد, محمود
%A کمالی, حسینعلی
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2016

[Download]