مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (14), شماره (43), سال (2017-3) , صفحات (109-134)

عنوان : ( خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM )

نویسندگان: محمدعلی فائضی راد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش فناوری اطلاعات و ظهور بازارهای مجازی، برنامه‌ریزی و تحلیل این بازارها و اجزای آنها به اولویت سازمان‌های ذی‌نفع تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین بازارهای مجازی کنونی در کشور، بازار فروش آنلاین خدمات شارژ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قالب فروشگاه‌های اینترنتی است. با توجه به تعداد انبوه و در حال رشد این فروشگاه‌ها، دسته‌بندی آنها از دید تأمین‌کننده به منظور ارائه امتیازات و آینده‌نگری در همکاری ضروری است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان این محصولات، قریب به سه هزار فروشگاه مجازی مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس شاخص‌های مورد نظر تأمین‌کننده خوشه‌بندی شده است. فرآیند خوشه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی SOM و در قالب روش دو مرحله‌ای آن با الگوریتم k-means انجام شده است که تحلیل خوشه‌های حاصل از شبکه عصبی را تسهیل می‌کند. اگرچه به منظور تعیین بهترین تعداد خوشه‌ها، شاخص‌های اعتبارسنجی مختلفی گسترش پیدا کرده‌ است اما در این پژوهش با ترکیب روش تصمیم‌گیری چندشاخصه در مدل و تجمیع شاخص‌های مختلف، به ارائه یک مدل بهینه‌یابی با رویکرد جبرانی نسبت به شاخص‌ها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل خوشه ای, تصمیم‌گیری چندشاخصه, شبکه عصبی مصنوعی, فروشگاه آنلاین, نگاشت خود سازمان ده (SOM)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057149,
author = {فائضی راد, محمدعلی and پویا, علیرضا},
title = {خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2017},
volume = {14},
number = {43},
month = {March},
issn = {2251-8029},
pages = {109--134},
numpages = {25},
keywords = {تحلیل خوشه ای، تصمیم‌گیری چندشاخصه، شبکه عصبی مصنوعی، فروشگاه آنلاین، نگاشت خود سازمان ده (SOM)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM
%A فائضی راد, محمدعلی
%A پویا, علیرضا
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2017

[Download]