بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت )

نویسندگان: عباس مهرایی , سعید خان زادی , عبداله جمشیدی , فاطمه شیخ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آفت کش ها دسته ای از مواد شیمیایی هستند که برای کنترل و یا حذف گروهی از آفت ها استفاده می شود.به طور کلی در بین مواد غذایی ، میوه ها و سبزیجات بیشتر از گوشت ها مورد آزمایش میزان باقیمانده آفت کش ها قرار میگیرند . اگرچه گوشت از اهمیت بالاتری در زنجیره غذایی انسان برخوردار است . همچنین در کشورهای غیر اروپایی و به ویژه آسیایی به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح در مصرف آفت کش ها ، باقیمانده این سموم در مواد غذایی بسیار بالاتر از کشورهای اروپایی است . مثلا در اتحادیه اروپا کمتر از 5 درصد نمونه ها و در سایر کشورها حدود 01 درصد نمونه ها بیشتر از میزان MRL تعیین شده آفت کش داشته اند. اگرچه در هیچکدام از نمونه های گوشت در اتحادیه اروپا باقیمانده آفت کش تشخیص داده نشده است این در حالیست که در سایر کشورها غیر عضو در اتحادیه اروپا تقریبا در اغلب نمونه های گوشت اکثر دام ها باقیمانده آفت کش وجود داشته است که بعضا از حد استانداردهای بین المللی نیز بسیار بالاتر بوده است .به طور مثال در کشور هندوستان که از جهاتی به کشور ما شبیه است در اکثر نمونه ها ، میزان باقیمانده آفت کش ها بالاتر از حد MRL بوده است، که البته عمدتا در چربی حیوان نیز متمرکز شده است و یا در خصوص گوشت مرغ میزان آن در تخم مرغ نسبت به گوشت مرغ بیشتر بوده است . شایان ذکر است برخی فرآیندها می توانند برمیزان باقیمانده این سموم موثر باشند به طور مثال پختن ،تخمیر،خشک کردن، پاستوریزاسیون، منجمد کردن و همگی بر میزان باقیمانده آفت کش ها موثر هستند اما پوست گیری در میوه ها و سبزی ها بیشترین تاثیر را کاهش میزان این موارد دارد . بطوریکه در مواردی تا 99 درصد می تواند در کاهش میزان آفت کش ها موثر باشد. همچنین در گوشت های فرآوری شده ،دودی شده و پخته شده میزان آن نسبت به نمونه گوشت فرآوری نشده کاهش یافته است. مضرات مصرف آفت کش ها برای بدن انسان اثبات شده است و یکی از بهترین نقاط کنترلی در مزرعه و توسط کشاورزان است . به نظر می رسد باید با آموزش کشاورزان در مدیریت میزان و نحوه مصرف آفت کش ها و مصرف علوفه پس از طی دوره کارنسی توسط دامدار به توان تا میزان قابل توجهی از میزان باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی کاست . اما شتشوی علوفه توسط دامدار و یا حتی میوه و سبزی توسط مصرف کننده می تواند نقش بالایی در این کاهش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, آفت کش , گوشت , باقیمانده سموم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057162,
author = {مهرایی, عباس and خان زادی, سعید and جمشیدی , عبداله and فاطمه شیخ},
title = {بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت},
booktitle = {بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آفت کش ،گوشت ، باقیمانده سموم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت
%A مهرایی, عباس
%A خان زادی, سعید
%A جمشیدی , عبداله
%A فاطمه شیخ
%J بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2015

[Download]