دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , 2016-07-11

عنوان : ( رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری )

نویسندگان: امین اکرامی فرد , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدهای خاکی سنگریزه‌ای ازجمله سازه¬های عظیم محسوب می¬شوند که دارای اهمیت و حساسیت زیادی هستند. برای بررسی نحوه¬ی عملکرد سدها، رفتار آن‌ها در فواصل زمانی مناسب در طول ساخت و بهره¬برداری، با کمک ابزار دقیق نصب‌شده در بدنه و پی سد مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. سد خاکی سنگریزه¬ای بیدواز در 20 کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین بر روی رودخانه¬ی بیدواز احداث شده است. با کمک ابزار دقیق نصب‌شده در این سد وضعیت هسته¬ی سد، عملکرد پرده¬ی آب¬بند پی و تراوش در تکیه¬گاه¬ها موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که پرده¬ی آب¬بند به‌خوبی عمل می¬کند، تراوش در تکیه¬گاه راست برخلاف تکیه¬گاه چپ ناچیز بوده و هسته¬ی سد در مقطع اصلی سالم است.

کلمات کلیدی

, سد بیدواز اسفراین, ابزار دقیق, رفتارنگاری, تنش کل, فشار پیزومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057169,
author = {اکرامی فرد, امین and اخترپور, علی},
title = {رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری},
booktitle = {دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد بیدواز اسفراین، ابزار دقیق، رفتارنگاری، تنش کل، فشار پیزومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری
%A اکرامی فرد, امین
%A اخترپور, علی
%J دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
%D 2016

[Download]