دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دوره (21), شماره (2), سال (2016-6) , صفحات (22-33)

عنوان : ( بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی )

نویسندگان: مهرنگار رجحان نژاد , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , لیلا ایزی , علی بیرجندی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: داربست ایده آل برای مهندسی بافت، باید از ماتریکس خارج سلولی تقلید کند تا سبب تسهیل رشد و تمایز سلول ها شود. داربست های زیستی از سلول زدایی بافت های حیوانی یا انسانی حاصل می شوند ماتریکس خارج سلولی بافت های طبیعی را می توان برای کاربردهای ترمیمی حتی به صورت زنوژنیک، استفاده نمود. در این تحقیق برای اولین بار سلول زدایی کامل بافت پوست انسان (اپیدرم به همراه درم) صورت گرفت. این محصول می تواند به منظور استفاده های کلینیکی در درمان سوختگی های شدید مورد استفاده قرار گیرد. عدم جداسازی اپیدرم از درم تواند در حفظ بیشتر رطوبت بدن تا ترمیم کامل زخم های پوستی مشارکت داشته باشد. مواد و روش ها: بافت های پوست انسانی با ترکیب سه روش فیزیکی (انجماد آهسته، انجماد- ذوب سریع)، آنزیمی (تریپسین 25/0 درصد به مدت 18 ساعت) و شیمیایی (sodium dodecyl sulfate (SDS 1 درصد به مدت 12 ساعت) سلول زدایی شدند . سپس داربست های سه بعدی تهیه شده با تعداد 105×5 سلول کشت داده شدند. سرانجام، نمونه ها در هفته های 2،1، 3 و 4 بعد از کشت با رنگ آمیزی های مختلف مورد بررسی های هیستولوژیکی قرار گرفتند. یافته ها: مطالعات میکروسکوپی داربست با رنگ آمیزی های مختلف، حذف سلول ها و حفظ رشته های کلاژن را در بافت پوست انسان تآیید نمودند. با مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار سلول ها در هفته های مختلف کشت، چسبندگی و تکثیر سلول ها ی L929 مشاهده گردید. در آنالیز های آماری درصد تراکم سلولی در هفته ی دوم در مقایسه با سایر هفته ها اختلاف معناداری را نشان داد (p<0.001 از هفته سوم تعداد سلولها کاهش پیدا کردند. نتیجه: نتایج نشان داد که ECM به جا مانده از پوست انسانی، داربست مناسبی برای استقرار، رشد و تمایز سلول های L929 می باشد.از طرف دیگر، به دلیل تراکم بالای فیبرهای کلاژن و تخلخل پایین داربست های تهیه شده، هیچ نفوذ و مهاجرتی به درون درم روی نداد.

کلمات کلیدی

, ماتریکس خارج سلولی, پوست انسان, سلول زدایی, سلول های فیبروبلاستی L929, داربست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057176,
author = {رجحان نژاد, مهرنگار and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and ایزی, لیلا and علی بیرجندی نژاد},
title = {بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کردستان},
year = {2016},
volume = {21},
number = {2},
month = {June},
issn = {1560-652x},
pages = {22--33},
numpages = {11},
keywords = {ماتریکس خارج سلولی، پوست انسان، سلول زدایی، سلول های فیبروبلاستی L929، داربست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی
%A رجحان نژاد, مهرنگار
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A ایزی, لیلا
%A علی بیرجندی نژاد
%J دانشگاه علوم پزشکی کردستان
%@ 1560-652x
%D 2016

[Download]