ادبیات تطبیقی, دوره (6), شماره (11), سال (2014-5) , صفحات (229-251)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی )

نویسندگان: فرزانه علوی زاده , صفیه اصیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی

کلمات کلیدی

بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057194,
author = {علوی زاده, فرزانه and اصیلی, صفیه},
title = {بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی},
journal = {ادبیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {11},
month = {May},
issn = {2008-6512},
pages = {229--251},
numpages = {22},
keywords = {بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی
%A علوی زاده, فرزانه
%A اصیلی, صفیه
%J ادبیات تطبیقی
%@ 2008-6512
%D 2014

[Download]