نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند )

نویسندگان: احمد شوشتری , امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تحلیل ارتعاش آزاد یک قاب فولادی فضاکار انجام میگیرد. همچنین، اثر نرمی پیوندهای تکیه گاهی وارد شده است. باید افزود، الگوسازی سازه موردنظر در نرم افزار SeismoStruct صورت می گیرد. جزئیات شکل مودها به همراه فرکانس طبیعی مربوطه برای حالت های مختلف نرمی تکیه گاهی گزارش می شود. اعضای این سازه شامل ستون های منشوری و عضوهای خرپایی سازه فضاکار می باشد. خاطر نشان می کند، ستون ها با جزء تیر-ستون غیرخطی و عضوهای خرپایی به وسیله جزء خرپا الگوسازی می شوند. جرم سازه شامل وزن اعضا و وزن جزثقیل که در سازه فضاکار به صورت گسترده در نظر گرفته شده است، میباشد. باید دانست، این جرم ها در دو راستای افقی و قائم تعریف می گردند. در نهایت، اثر نرمی های مختلف تکیه گاه های ستون ها بر روی شکل مودها و فرکانس سازه بررسی می گردد.

کلمات کلیدی

, فرکانس طبیعی, شکل مود, قاب فولادی فضاکار, نرمی پیوند تکیه گاهی, نرم افزار SeismoStruct
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057203,
author = {شوشتری, احمد and مسعودی, امیررضا and حیرانی مقدم, سینا},
title = {تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرکانس طبیعی، شکل مود، قاب فولادی فضاکار، نرمی پیوند تکیه گاهی، نرم افزار SeismoStruct},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند
%A شوشتری, احمد
%A مسعودی, امیررضا
%A حیرانی مقدم, سینا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]