پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23

عنوان : ( شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , محمد غفاری , هادی افکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، جریان همراه با کاویتاسیون گسترده حول هندسه¬های سه بعدی متقارن محوری با کاویتاتور سوراخ دار و بدون سوراخ به روش المان مرزی بر مبنای پتانسیل شبیه¬سازی شده است. به این منظور سطح کاویتی و سطح خیس شده جسم و سطح سوراخ توسط المان‌هایی تقریب زده می‌شود و به‌کمک بیان انتگرالی تئوری گرین با این مضمون که جریان پتانسیل روی هر سطح را می‌توان با یک توزیع چشمه و دوگان روی سطوح مقید آن شبیه‌سازی کرد ، جریان همراه با کاویتاسیون شبیه سازی می‌شود. به منظور مدل سازی سوراخ , بر روی گره های مورد نظر بر روی سطح کاویتاتور چشمه با قدرت منفی قرار داده شده است. در این روش طول کاویتی به عنوان ورودی مسأله و هندسه کاویتی و عدد کاویتاسیون از جمله نتایج حاصل از این شبیه¬سازی می¬باشد. ایجاد سوراخ بر روی کاویتاتور تاثیرات مختلفی را بر طول کاویتی, ماکزیمم قطر کاویتی, ضریب درگ فشاری و ضریب درگ اصطکاکی پرتابه دارد. جهت ارزیابی میزان دقت نتایج به دست آمده توسط روش المان مرزی و اطمینان از صحت این نتایج و اعتبار سنجی روش استفاده شده مقایسه ای بین نتایج تحقیق حاضر و نتایج تجربی و همچنین کد تجاری فلوئنت صورت پذیرفته است. از نتایج قابل توجه این تحقیق می توان به کاهش طول و ماکزیمم قطر کاویتی در حین استفاده از کاویتاتور سوراخدار نسبت به بدون سوراخ در گستره وسیعی از اعداد کاویتاسیون اشاره کرد. سرعت بالای همگرایی و دقت نسبتاً مطلوب از مزایای قابل توجه این روش به شمار می آید.

کلمات کلیدی

کاویتاسیون گسترده – المان مرزی – کاویتاتور سوراخدار – متقارن محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057228,
author = {پسندیده فرد, محمود and غفاری, محمد and افکار, هادی},
title = {شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاویتاسیون گسترده – المان مرزی – کاویتاتور سوراخدار – متقارن محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی
%A پسندیده فرد, محمود
%A غفاری, محمد
%A افکار, هادی
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2016

[Download]