سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , محمد غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به تزریق آب پایدار در پرتابه های زیر سطحی که از سیستم رمجت استفاده می کنند یکی از بخش های کلیدی طراحی این نوع وسایل به حساب می آید. در این مقاله، جریان همراه با کاویتاسیون حول یک پرتابه سه بعدی همراه با کاویتاتور سوراخ دار و بدون سوراخ به روش عددی شبیه سازی شده است. جریان دو فازی به عنوان یک مخلوط با چگالی متغیر در نظر گرفته شده است. به منظور درک بهتر این فرایند شبیه سازی عددی برای حالت های مختلفی از سوراخ و کاویتاتور انجام شده و پارامترهای متنوعی همچون توزیع نیرو بر روی کاویتاتور و پرتابه، طول و قطر کاویتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. به منظورحل معادلات ناویر استوکس از روش جریان تعادلی همگن استفاده شده، همچنین یک معادله انتقال برای نسبت حجمی مایع (بخار) همراه با جمله چشمه برای مدل سازی انتقال جرم بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی میزان دقت نتایج به دست آمده و اطمینان از صحت آنها مقایسه ای بین نتایج تحقیق حاضر و نتایج تجربی و عددی دیگران صورت پذیرفته است. از جمله نتایج این کار تحقیقاتی می توان به کاهش طول و قطر کاویتاتور در ازای افزایش قطر سوراخ و همچنین کاهش نوسانات فشار ناحیه ورودی، در صورت ایجاد انحنا مناسب اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, کاویتاتور سوراخدار, تزریق آب, شبیه سازی عددی, پرتابه بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057229,
author = {پسندیده فرد, محمود and غفاری, محمد},
title = {بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب},
booktitle = {سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاویتاتور سوراخدار، تزریق آب، شبیه سازی عددی، پرتابه بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب
%A پسندیده فرد, محمود
%A غفاری, محمد
%J سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی
%D 2016

[Download]