پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23

عنوان : ( بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , امیر باقری , محمود تباکی بجستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی جریان در اطراف جسم مغروق در آب با سرعت زیاد به همراه دمش گاز دارای پیچیدگی بسیاری است، که اگر پدیده کاویتاسیون طبیعی نیز درنظر گرفته شود این پیچیدگی بسیار بیشتر شده به طوری که نرم افزار های موجود توانایی تحلیل آن را دارا نیستند. نکته ای که باید درباره این پدیده درنظر گرفت کم بودن اثر کاویتاسیون طبیعی نسبت به اثر کاویتاسیون مصنوعی در اعداد کاویتاسیون بسیار کم است. در این تحقیق سعی بر آن است تا در ابتدا با بررسی اثر فشار کاری محیط به شرایطی دست یافت که در آن با وجود سرعت زیاد پرتابه، کاویتاسیون طبیعی اتفاق نیفتد و سپس به شبیه سازی و بررسی جریان همراه با دمش گاز پرداخت. برای این منظور با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مدل مخلوط چندفازی، هندسه ای متقارن محوری مورد شبیه سازی قرار گرفته است. هندسه مورد بررسی مخروطی 30 درجه به قطر 10 سانتی متر است. سیال تزریقی از سطحی به قطر 8 سانتی متر که در انتهای آن قرار دارد به داخل ناحیه دمش می شود. نتایج این شبیه سازی با نتایج تئوری کاویتاسیون طبیعی مقایسه شده و صحت شبیه سازی حاضر تایید گردید. نتایج نشان می دهد که در اعداد کاویتاسیون بالا مولفه های بی بعد حاکم بر این جریان مستقل از فشار کاری محیط هستند و در اعداد کاویتاسیون پایین تفاوت اندکی در نتایج حاصل می شود همچنین در فشارهای کاری کمتر برای رسیدن به عدد کاویتاسیون مشخص، ضریب دمش بیشتری لازم است اما با توجه به کمتر بودن چگالی در مجموع به دبی جرمی کمتری نیاز است.

کلمات کلیدی

, سوپرکاویتاسیون – فشار‌کاری محیط – دمش گاز , مخروط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057231,
author = {پسندیده فرد, محمود and باقری, امیر and تباکی بجستانی, محمود},
title = {بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوپرکاویتاسیون – فشار‌کاری محیط – دمش گاز - مخروط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز
%A پسندیده فرد, محمود
%A باقری, امیر
%A تباکی بجستانی, محمود
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2016

[Download]