هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک , 2016-02-24

عنوان : ( مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , عدنان محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در دینامیک سیالات محاسباتی محاسبه شار میباشد ،از انجا که نحوه محاسبه شار دقت وپایداری حل را تحت تاثیر قرار میدهد همواره مورد توجه محققین بوده است . در یک تقسیم¬بندی، می¬توان روش¬های موجود جهت گسسته سازی معادلات ناویر استوکس و محاسبه شار را به دو گروه روش¬های تفاضل مرکزی و روش¬های بالادست تقسیم¬بندی کرد. روش¬های تفاضل مرکزی جهتی را که اطلاعات از آن جهت به سطح سلول می¬رسند، در نظر نمی¬گیرند و از ماهیت هذلولوی مسائل صرف¬نظر می¬کنند. دسته¬ دوم روش¬های بالادست می-باشند. این روش¬ها بر پایه¬ پخش اطلاعات جریان در امتداد جهات مشخصه در دامنه¬ فیزیکی استوارند. بنابراین این نوع روش¬ها، تطابق خوبی با فیزیک جریان اطلاعات در سراسر میدان جریان سیال دارند. در واقع روش های بالادست دارای خاصیت پخش ذاتی بالایی هستند.در این تحقیق هدف مقایسه روشهای محاسبه شار تفاضل مرکزی و بالادست میباشد .از این روجهت انجام این قیاس بررسی جریان اطراف ایرفویل Naca0012 در ماخ های مختلف با استفاده از روشهای رو(Roe) و کاسپ و Ausm+up در حالت دو بعدی و پایا صورت گرفت و ضرایب ایرودینامیکی مقایسه شد . این مقایسه در دو پارامتر سرعت همگرایی و دقت محاسبه ضریب فشار صورت گرفت و نتایج حاصله از تطابق خوب خانواده جدید روش های بالادست(Ausm) با نتایج ازمایشگاهی دارد در عین حال که سرعت بالاتری را نسبت به روشهای رو و کاسپ دارا است.

کلمات کلیدی

شاروروشهای تفاضل مرکزی وروش های بالادست –Ausm+up
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057232,
author = {پسندیده فرد, محمود and محمدی, عدنان},
title = {مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن},
booktitle = {هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک},
year = {2016},
location = {خمینی شهر, ايران},
keywords = {شاروروشهای تفاضل مرکزی وروش های بالادست –Ausm+up},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن
%A پسندیده فرد, محمود
%A محمدی, عدنان
%J هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
%D 2016

[Download]