کنفرانس بین المللی بابافرید گنج شکر , 2015-12-17

عنوان : ( تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه در حیات زبان فارسی در شبه قاره (با تکیه بر تألیفات بابافرید گنج شکر) )

نویسندگان: صفا کاظمیان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با اختلاط سپاهیان فارسی زبان غزنوی و هندیان در اردوگاه‌های نظامی، زبان جدیدی در شبه قاره ریشه یافته و مورد اقبال عمومی قرار گرفت و بیم آن می رفت که زبان فارسی کاملاً از این سرزمین رخت بربندد، ولی حضور مشایخ و بزرگان سلسله چشتیه که از اولین سلسله های نزج یافته در بطن شبه قاره بوده و در ناحیه پنجاب به نشر و تعلیم افکار صوفیانه و آموزه‌های دینی در میان مردم به زبان فارسی می‌پرداختند، باعث شد، تا برای مدت مدیدی علیرغم گسترش روز افزون زبان تازه رواج یافتیة ریخته (اردو)، شیوه و اسلوب زبان فارسی همچنان در میان مریدان و مرشدان آنان که جمعیت وسیعی از مردمان نواحی تحت سرپرستی معنوی آنان را شامل می شد، حفظ گردد. مقاله حاضر در پی آنست تا به تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه به عنوان یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در دوام و بقای زبان فارسی در شبه قاره بپردازد.

کلمات کلیدی

, سلسله های عرفانی, شبه قاره, زبان فارسی, چشتیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057251,
author = {کاظمیان مقدم, صفا},
title = {تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه در حیات زبان فارسی در شبه قاره (با تکیه بر تألیفات بابافرید گنج شکر)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی بابافرید گنج شکر},
year = {2015},
location = {لاهور, پاكستان},
keywords = {سلسله های عرفانی، شبه قاره، زبان فارسی، چشتیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه در حیات زبان فارسی در شبه قاره (با تکیه بر تألیفات بابافرید گنج شکر)
%A کاظمیان مقدم, صفا
%J کنفرانس بین المللی بابافرید گنج شکر
%D 2015

[Download]