پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (79-104)

عنوان : ( طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی )

نویسندگان: اکبر شامیان ساروکلائی , حمیرا علیزاده گرمابسفلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازتاب طبیعت در آثار شاعران و هنرمندان که غالباً از ناخودآگاه ذهن آنان برخاسته، از وجوه مشترک آثار ادبی و هنری، به‌ویژه شعر و سینما است که خود بر پیوند بینامتنی آن­ها دلالت می­کند. در اشعار سهراب سپهری و آثار سینمایی عباس کیارستمی، عناصر طبیعت به‌صورت نمادهای اسطوره­ای جلوه یافته و حتی نام آثارشان با عناصر طبیعی گره خورده است. نگارندگان در این پژوهش تطبیقی کوشیده­اند تا با استفاده از نظریة نقد تخیلی گاستون باشلار، به ذهنیت مشترک شاعر و هنرمند در برخورد با عناصر اولیة طبیعت اشاره کنند. در مجموعة اشعار سپهری، با نام هشت کتاب و آثار سینمایی کیارستمی، نیروی خلاق خیال از عناصر چهارگانه و وجوه مختلف آن شکل یافته (گذشته از آتش که نمود چندانی در این آثار ندارد) و از آن طریق، درونیّات شاعر و هنرمند به تصویر کشیده شده است: خاک در‌بردارندة نقش دوگانة مرگ و معاد است؛ باد می­تواند نماد مبدأ الهی و هم دربردارندة مفهوم اضمحلال باشد؛ آب نیروی حیات­بخش عالم است و غالباً با گیاه، به‌ویژه درخت زندگی (کیهانی) که نشان­دهندة رمز تعالی است، درآمیخته است. تکرار و تقارنِ تصاویر طبیعت و توصیفات مکرر آب و گیاه در شعر سپهری و فیلم­های کیارستمی، بیانگر پیوند بینامتنی و بیناذهنی کهن­الگوهای مشترک «خویشتن»، «سفر/ تشرف» و «تکامل» در مجموعة آثار بررسی‌شده است. طبیعت­گرایی در شعر سپهری مبتنی بر گفتمان عارفانه است، اما کیارستمی در سینمای شاعرانة خود با نگاهی فلسفی و انسان­شناختی به طبیعت می­نگرد.

کلمات کلیدی

واژگان کلیدی: تصویرسازی؛ بینامتنیت؛ گاستون باشلار؛ شعر سپهری؛ سینمای کیارستمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057268,
author = {اکبر شامیان ساروکلائی and علیزاده گرمابسفلی, حمیرا},
title = {طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی},
journal = {پژوهش های ادبیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-2366},
pages = {79--104},
numpages = {25},
keywords = {واژگان کلیدی: تصویرسازی؛ بینامتنیت؛ گاستون باشلار؛ شعر سپهری؛ سینمای کیارستمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی
%A اکبر شامیان ساروکلائی
%A علیزاده گرمابسفلی, حمیرا
%J پژوهش های ادبیات تطبیقی
%@ 2345-2366
%D 2014

[Download]